Gudstjänst för unga

Vad är "Gudstjänst för unga"?

Söndagens gudstjänst kan närmast liknas vid församlingens puls.

I gudstjänsten gestaltas den gränsöverskridande gemenskap som är församlingen.


Vi vill att gudstjänsten ska kännas meningsfull och attraktiv för så många som möjligt och därför har vi en särskild "gudstjänst för unga".

Den pågår en i källaren en trappa ner samtidigt som predikan i den ordinarie gudstjänsten.


På de ungas egna gudstjänst får vi lyssna till undervisning från Bibeln, samtala om det vi lärt oss, be och sedan avsluta med någon lek eller annan aktivitet. I normala fall brukar vi sluta ungefär samtidigt som de vuxnas gudstjänst uppe i kyrksalen så vi hinner lagom till fikat.


Gudstjänsten för de unga består av två grupper: Äventyret och Jump.

Äventyret

Från 3 år till årskurs 2

Jump

Från årskurs 3 och uppåt

Hemsidan är skapad med